Makromolekulární systémy a biomateriály pro moderní medicínu

Polymerní nanočástice pro theranostiku nádorů a zánětu využívající 19F magnetickou rezonanci

Polymerní nanočástice pro theranostiku nádorů a zánětu využívající 19F magnetickou rezonanci
Polymerní nanočástice pro theranostiku nádorů a zánětu využívající 19F magnetickou rezonanci

Vyvinuli jsme theranostický supramolekulární nanočásticový polymerní systém pro cílenou dopravu léčiv do pevných nádorů a zanícených tkání. Termoresponzivita kopolymerů na bázi poly [N-(2,2-difluorethyl)akrylamidu] (PDFEA) umožňuje pohodlnou tvorbu nanočástic v jejich vodném roztoku po zahřátí se současnou enkapsulací léčiva. Kromě toho naše polymerní nanočástice obsahují různá množství derivátů ferrocenu, které dodávají polymerům schopnost reagovat na přítomnost reaktivních forem kyslíku (ROS). Tento kovalentně vázaný hydrofobní ferrocen (Fc) může být oxidován na hydrofilní kation ferrocenium (Fc+), čímž se změní teplota fázového přechodu a spustí se rozpad nanočástic. Naše polymery jsou proto rychle oxidovány v prostředí bohatém na ROS, tj. v oxidativním stresu (typické pro zanícené a nádorové tkáně), což vede k rozpouštění nanočástic a uvolnění biologicky aktivního nákladu v těchto tkáních. Protože tyto polymery mají vysoký obsah fluoru, mohou být snadno vizualizovány pomocí 19F MRI. Zobrazování 19F magnetickou rezonancí (19F MRI) umožňuje podrobné in vivo sledování systému obsahujícího fluor s téměř nulovým pozadím, a proto se stává zvláště užitečným nástrojem v neinvazivním lékařském zobrazování. Pomocí dynamického rozptylu světla (DLS) byla prokázána schopnost polymerů se samouspořádat zvýšením teploty na nanočástice i rozpad takto vzniklých nanočástic při oxidaci. Vyvinuli jsme tedy pokročilé polymerní systémy, které po zahřátí na fyziologickou teplotu vytvářejí nanočástice a rozkládají se pod oxidačním stresem, což potvrzují měření in vitro uvolňování léčiv i studie na sferoidech nádorových buněk napodobujících in vivo mikrotumory.