Biologicky aktivní molekuly

Identifikace neurosteroidů a popis jejich mechanismu

Identifikace neurosteroidů a popis jejich mechanismu
Identifikace neurosteroidů a popis jejich mechanismu

Receptory spřažené s G proteiny jsou integrálními bílkovinami plazmatické membrány, které zprostředkují přenos extracelulárních signálů do nitra buňky. GPCR hrají klíčovou roli v regulaci řady fyziologických procesů a funkcí. Význam GPCR rovněž dokládá skutečnost, že tyto bílkoviny jsou místem působení zhruba třetiny celosvětově předepisovaných léků. Neurosteroidy jsou látky přirozeně syntetizované v mozku z cholesterolu, jejich účinek je popsán jakožto neuroprotektivní. Identifikace neurosteroidů a popis jejich mechanism účinku přináší proto nové možnosti ve vývoji potenciálních léčiv na bázi látek tělu vlastních pro léčbu nejrůznějších onemocnění centrální nervové soustavy.

Ve spolupráci vědeckých týmů z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a z Fyziologického ústavu AV ČR bylo objeveno, že neurosteroidy či jejich syntetické deriváty se váží ve fyziologicky relevantních koncentracích na muskarinové acetylcholinové receptory, které patří mezi GPCR. Dále byl popsán molekulární mechanismus jejich vazby. Výsledky studie byly v nedávné době publikovány v prestižním časopise Biochemical Pharmacology.

Neuroactive steroids, WIN-compounds and cholesterol share a common binding site on muscarinic acetylcholine receptors, E. Dolejší, N. Chetverikova, E. Szánti-Pintér, D. Nelica, A. Randáková, V. Doležal, E. E. El-Fakahany, E. Kudová, J. Jakubík, Biochem Pharmacol, 192 (2021) 114699, https://doi.org/10.1016/j.bcp.2021.114699