O projektu

Strategie AV21 – Špičkový výzkum ve veřejném zájmu

Akademie věd ČR formulovala v roce 2014 svou novou strategii, nazvanou Strategie AV21, zaměřenou na posílení schopnosti identifikovat důležité vědecké a společenské otázky, fundovaným způsobem definovat problematiku a vypracovat návrhy řešení. Jedním z cílů této nové strategie je usnadnit přenos výsledků výzkumu do vzdělávací a aplikační sféry a přispět tak k vytvoření prostředí a podmínek pro novou kvalitu vzájemné spolupráce.

Nástrojem k naplnění tohoto nově definovaného poslání jsou výzkumné programy, které sledují tři základní hodnoty:

• Posun hranic poznání
• Studium proměn společnosti a odpovědí na globální výzvy
• Nalézání a uskutečnění vyspělých technologií

 

Výzkumný program – Molekuly a materiály pro život

Jedním z výzkumných programů Strategie AV21 je program Molekuly a materiály pro život, který se zaměřuje na výzkum nových chemických technologií s důrazem na ochranu životního prostředí a vývoj nových prostředků pro moderní medicínu. Program staví na kombinaci přístupů jak medicinální chemie, tak makromolekulární, fyzikální a anorganické chemie, tradičně úspěšných oborů v Akademii věd. Program se realizuje ve čtyřech liniích, které jsou koordinovány Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. (ÚMCH), Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (ÚOCHB) a Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (ÚFCH):

• Makromolekulární systémy a biomateriály pro moderní medicínu
(Ing. Jiří Brus PhD, brus@imc.cas.cz, ÚMCH)

• Biologicky aktivní molekuly
(Prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc., hocek@uochb.cas.cz, ÚOCHB)

• Nanostrukturní materiály pro katalýzu a ochranu životního prostředí
( Ing. Petr Krtil CSc., krtil@jh-inst.cas.cz, ÚFCH)

• Interakce anorganických klastrových sloučenin se světlem
( Dr. Michael Londesborough PhD., michaell@iic.cas.cz, ÚACH)