Makromolekulární systémy a biomateriály pro moderní medicínu

Pachová zradidla s biodegradabilním nosičem

Pachová zradidla s biodegradabilním nosičem byla vyvinuta Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. ve spolupráci se společností Ekoplant s. r. o.

Silniční komunikace křižují staré migrační trasy zvěře mezi zimními úkryty a letními pastvinami. To je hlavní příčinou četných srážek vozidel se zvěří. Úhrada takto vzniklých škod pojišťovnami překračuje každý rok 1 miliardu Kč. Od migrace se zvěř nijak odradit nedá. Dá se však přimět k tomu, aby přecházela komunikace jen v relativně bezpečných úsecích. K tomu slouží tzv. pachová zradidla známá též jako pachové ohradníky nebo odpuzovače zvěře. Tyto prostředky jsou založeny na pachové složce simulující výměšky pachových žláz velkých šelem absorbované v porézním nosiči na bázi tvrdé polyurethanové pěny. Doposud používaná polyurethanová pěna postupně podléhá fotooxidační a hydrolytické degradaci s širokým spektrem produktů, mezi nimiž jsou kromě jiných látek též aromatické diaminy, především difenylmethandiamin. Aromatické diaminy jsou toxické a karcinogenní a jejich přítomnost v půdě ohrožuje rovnováhu v ekosystému a je tedy zcela nežádoucí.

Biodegradovatelná pachová zradidla podle vynálezu ÚMCH (PV2017-166, UV30634) neobsahují žádné aromáty a jsou plně biodegradabilní. Biodegradabilita a ekologická nezávadnost nosiče pachové látky byla ověřena jak standardizovanými laboratorními postupy, tak i v reálných podmínkách. Účinkem půdních mikroorganismů se nosič pachové složky rozkládá na konečné produkty CO2, NH3 a H2O. Provedené testy prokázaly, že produkty rozkladu materiálu nosiče v půdě nemají vliv na klíčivost a vzrůst rostlin v této půdě následně vypěstovaných. Aplikace vyvinutého pachového zradidla eliminuje riziko zavlečení toxických a kancerogenních produktů degradace polyurethanu do prostředí polních, lučních a lesních biotopů, kde jsou pachová zradidla opakovaně instalována.

V r. 2017 byla společností Ekoplant v poloprovozním měřítku vyrobena prototypová série zradidel a jejich účinnost byla úspěšně ověřena na vybraných úsecích silnic. V r. 2018 zavádí Ekoplant s.r.o. výrobu biodegradabilních zradidel pod názvem Pacho-Lek v průmyslovém měřítku.

Pachová zradidla s biodegradabilním nosičem

Pachová zradidla s biodegradabilním nosičem

Autor:   Zdeněk Kruliš