Makromolekulární systémy a biomateriály pro moderní medicínu

Kulatý stůl: Dynamická nukleární polarizace pro pokročilé materiály a technologie (DNP4TEC)

dnp
Společná laboratoř NMR spektroskopie pevného stavu ÚMCH AV ČR, v.v.i. a ÚFCH JH AV ČR, v.v.i.
pořádá v rámci aktivit programu Strategie AV21 „Molekuly a materiály pro život“

dne 29.05.2018

v
Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Heyrovského nám. 2, Praha 6

Kulatý stůl

na téma

Jak nejlépe využít pokročilé techniky strukturní analýzy pro zefektivnění výzkumu a vývoje funkčních materiálů a inovací v oblastech průmyslové přeměny a skladování energií, vývoje vysoce účinných farmaceuticky aktivních látek, inovací pokročilých stavebních prvků a materiálů a průmyslového využití odpadních produktů při fixaci toxických látek a plynů v životním prostředí.

 

Kulatý stůl

 

booklet k dispozici ve formátu PDF
booklet k dispozici ve formátu PDF