Makromolekulární systémy a biomateriály pro moderní medicínu

Nové experimentální terapeutikum pro léčbu rezistentních lymfomů

Nové experimentální terapeutikum pro léčbu rezistentních lymfomů
Nové experimentální terapeutikum pro léčbu rezistentních lymfomů

Trendy vývoje léčiv se v poslední době velmi často zaměřují na vývoj lékových forem umožňujících specifický účinek léčiva pouze v místě požadovaného terapeutického efektu s důrazem na snížení vedlejších účinků chemoterapie. Připojení cytostatika k vodorozpustnému polymernímu nosiči umožňuje snížit jeho přímou toxicitu a prodloužit dobu cirkulace v krevním řečišti, a to jednak zvýšením stability léčiva vůči degradaci, jednak díky zvýšené molární hmotnosti nosiče. Tímto přístupem je možné významně navýšit efektivitu léčebného procesu při udržení dobré kvality života.

V léčbě nádorových onemocnění krve se jako léčiva často využívají analoga nukleosidů. Jedním z nejdéle a nejvíce využívaných proti-lymfomovým cytostatikům je léčivo cytarabin (AraC), které má nezastupitelné místo v léčbě Non-Hodgkinových lymfomů. Jeho obrovskou nevýhodou je ovšem rychlá degradace v krevním řečišti a vznik neaktivního produktu uracil-arabinosidu (AraU). V nedávné době tým z oddělení Biolékařských polymerů na Ústavu makromolekulární chemie AV ČR vyvinul ve spolupráci s kolegy z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze polymerní systém pro cílenou dopravu a řízené uvolňování cytarabinu. Připojením cytarabinu k polymernímu nosiči se významně snížila rychlost degradace léčiva po vstupu do biologického prostředí, a navíc bylo dosaženo řádového nárůstu akumulace léčiva v lymfatické tkáni. Tato polymerní léčiva potvrdila výrazně zvýšenou účinnost oproti volnému cytarabinu na modelových zvířecích nádorech. Svou vysokou účinnost prokázala i v případě vysoce rezistentních modelů lymfomů, které pocházejí z pacientů po relapsu onemocnění. Tato biokompatibilní polymerní nanoterapeutika se ve světle preklinických výsledků ukazují jako velmi slibná a účinnější náhrada volného cytarabinu v terapii relabovaných Non-Hodgkinových lymfomů.

Práce byla publikována v prestižním časopise Acta Biomaterialia. Pola R., Pokorná E., Daumová L., Böhmová E., Pechar M., Karolová J., Pankrác J., Šefc L., Trněný M., Etrych T., Klener P., Cytarabine nanotherapeutics with increased stability and enhanced lymphoma uptake for tailored highly effective therapy of mantle cell lymphoma, Acta Biomaterialia 119 (2021), 349-359

https://www.youtube.com/watch?v=Nkg0x_V4lsY