Biologicky aktivní molekuly

Licence na využití iBodies® pro měření volného testosteronu v krvi

Licence na využití iBodies® pro měření volného testosteronu v krvi

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Ústav makromolekulární chemie AV ČR a Univerzita Karlova podepsaly s firmou Immunotech, součástí koncernu Beckman Coulter, licenční smlouvu na využití společné technologie iBodies® pro měření volného testosteronu v krvi. Nové iBodies umožňují nahradit metodu využívající radioaktivního značení a zjednodušit tak měření volného testosteronu v klinických laboratořích.

Měření volného testosteronu je důležité pro stanovení správné léčby v řadě zdravotních potíží a závažných chorob. U žen se zjišťuje např. při poruchách menstruačního cyklu a problémech při otěhotnění, u mužů pak např. při zjišťování příčin nadváhy, poruchy erekce, deprese, poruch spánku či osteoporózy. Samotné měření je však komplikované: množství volného testosteronu se buď nepřesně odvozuje z celkového množství testosteronu v krvi, nebo se pro něj využívá radioaktivní značení, které poskytuje přesné výsledky, ale zato přináší různé komplikace spojené s využíváním radioaktivního materiálu, včetně jeho relativně krátké stability.

V tomto případě se iBodies vůbec poprvé využívají jako tzv. „tracer“, tj. jako neradioaktivně značené molekuly, které je možné detekovat s vysokou přesností a díky tomu odvodit množství volného testosteronu. iBodies tak tvoří klíčovou komponentu, která umožňuje citlivou detekci volného testosteronu.

Více o technologii iBodies® najdete zde: www.ibodies.eu.