Makromolekulární systémy a biomateriály pro moderní medicínu

Koloidní sonda na bázi nanočástic fytátu vápenatého dopovaného železitými ionty pro 31P NMR monitoring bakteriálních sideroforů

Koloidní sonda na bázi nanočástic fytátu vápenatého dopovaného železitými ionty pro 31P NMR monitoring bakteriálních sideroforů
Koloidní sonda na bázi nanočástic fytátu vápenatého dopovaného železitými ionty pro 31P NMR monitoring bakteriálních sideroforů

Siderofory (řecky „nosiče železa“) jsou chelatační činidla s relativně nízkou molekulovou hmotností selektivní pro železité ionty. Jsou produkovanány patogenními a nepatogenními bakteriemi a houbami, které rostou za podmínek nedostatku železa. Jejich úkolem je zachytit železo z okolního prostředí a zpřístupnit tento základní prvek mikrobiálním buňkám. Většina aerobních a fakultativních anaerobních mikroorganismů syntetizuje alespoň jeden siderofor. Produkce bakteriosideroforů (BSP) je považována za jeden z klíčových faktorů určujících patogenitu bakterií a hub, což činí jejich produkci velmi důležitou v diagnostice chorob bakteriálních a houbových infekcí.

Kyselina fytová, systematicky pojmenovaná myo-inositol-1,2,3,4,5,6-hexakisfosfát (IP6), je v rostlinách hojná, zejména v jejich semenech a zrnech. Asi 60–90% veškerého organického fosforu v rostlinách je přítomno jako fytin (smíšený vátenato-hořečnatý komplex IP6). IP6 se ​​také nachází ve zvířecí krvi, kde hraje důležitou roli jako kofaktor hemoglobinu při regulaci transportu kyslíku v lidské krvi. Bohatá přítomnost fytátu v biologických systémech zaručuje jeho vysokou biokompatibilitu. Protože existují lékařské zkušenosti s klinickým používáním nanočástic fytátu vápenatého ve formě značené radionuklidem 99mTc, je tento materiál dobře prokázán jako netoxický. IP6 má vysokou kationtovou vazebnou kapacitu díky negativně nabitým fosfátovým skupinám; chelátuje vícemocné kationty kovů, jako jsou Zn2+, Fe2+/3+, Ca2+, Mg2+, Mn2+a Cu2+, a brání jejich absorpci v trávicím traktu.

Paramagnetické ionty jako Mn2+, Fe3+ nebo Gd3+ v těsné blízkosti jádra 31P mají významný vliv na jeho rezonanci. Interakce jader fosforu s nepárovými elektrony paramagnetického iontu může posunout a rozšířit signál magnetické rezonance 31P do takové míry, že může být ztracen v šumu, a to i při vysokém rozlišení a relativně nízké koncentraci paramagnetických iontů.

Připravili jsme koncepčně novou in vitro 31P NMR sondu založenou na nanočásticích fytátu vápenatého pro monitorování přítomnosti BSP v prostředí. Nanočástice produkují detekovatelný 31P NMR signál. Když jsou tyto nanočástice dopovány ionty Fe3+, jsou v „vypnutém“ režimu, protože signál 31P NMR je rozšířen, takže je téměř neviditelný. Pro zapnutí signálu nanočástic jsou nanočástice umístěny do prostředí obsahujícího BSP, které selektivně vyčerpávají ionty Fe3+ z nanočástic a vedou k obnově 31P NMR signálu. Integrita nanočástic fytátu vápenatého je zachována, a proto obnovený signál 31P NMR detekuje obecnou přítomnost BSP produkujících a tedy potenciálně patogenních bakterií v těsné blízkosti nanočástic.