Biologicky aktivní molekuly

Evropský patent pro iBodies

Evropský patent pro iBodies

iBodies®, společný projekt syntetických protilátek Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, Ústavu makromolekulární  chemie AV ČR a Univerzity Karlovy zaznamenal další úspěch: obdržel oznámení o udělení  evropského patentu EP 3245513. Tento patent doplňuje už existující patentovou ochranu v USA a v Austrálii. Na ochranu této technologie byla navíc podána další patentová přihláška, která už byla akceptována v Austrálii a v ostatních zemích je v řízení.

Projekt iBodies® má za cíl zjednodušit a zefektivnit běžně používané biochemické metody využívající ve výzkumu či klinické praxi specifické protilátky. iBodies® mají ambici tyto drahé a ne vždy dostupné protilátky nahradit syntetickým vodorozpustným polymerem, který má na sobě navázané malé organické molekuly zodpovědné za specifickou vazbu s cílovým receptorem nebo jinou cílovou molekulou.

Podávání patentových přihlášek na ochranu technologie iBodies® není samoúčelné.  V současné době pracuje vývojový tým ve spolupráci s dalšími partnery (Beckman Coulter, Biovendor, ELISA development a ICCI) již na čtyřech různých aplikačních projektech zaměřených na vývoj diagnostických souprav nové generace. První z nich by se přitom mohly objevit na trhu již v příštím roce.

Více o technologii iBodies® najdete zde: www.ibodies.eu.